Uskoro saradnja sa studentima Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

Uskoro saradnja sa studentima Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

U okviru naših planova za tekuću godinu u srijedu 05.12.2018 u 11:30h  dogovoren je sastanak sa menadžmentom Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i studentima Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Na sastanku smo planirali da se upozna menadžement fakulteta sa našim aktivnostima u cilju bolje, dugoročnije i kvalitetnije saradnje između ova dva veterinarska subjekta.
Na ovom sastanku, koji će se održati i sa studentima gdje ćemo ih upoznati sa našim radom i misijom BHSAVA-e, očekujemo od studenata da će izabrati svog verificiranog predstavnika u predsjedništvo BHUVMŽ-BHSAVA. Na ovaj način studenti će biti uključeni u dešavanja koja se svakodnevno dešavaju u maloj praksi u našoj zemlji i u svijetu. Ovaj iskorak je jako važan za buduće mlade kolege koji svoju perspektivu vide u maloj ili miješanoj praksi.
Naša želja je da u okviru našeg djelovanja, u skladu sa našim mogućnostima utičemo na stvaranje poslovnog ambijenta u javnom veterinarskom servisu u cijeloj Bosni i Hercegovini.