KONTAKT INFORMACIJE

Telefon: +387 (0) 30 512 157

Adresa: Nikole Šopa 41 71210 Ilidža Sarajevo

E-mail: info@bhsava.ba

Identifikacioni broj Udruženja: 423000000000
Žiro račun: UniCredit Bank, 1234567894613246

Predsjednik BHSAVA-e, dr.sci Alen Salkić
predsjednik@bhsava.ba

Direktor FECAVA-e za BiH, dr.sci Slaven Grbić
direktor@bhsava.ba

Sekretar, dr. Boris Kukolj
sekretar@bhsava.ba