O NAMA

BHSAVA – Udruženje Veterinara male prakse BiH. Kao veterinari koji se bavimo malim životinjama, prvenstveno psima i mačkama, želimo da Vam uputimo nekoliko riječi o značaju edukacija koje radimo u našem udruženju.

Misija ovog udruženja je da putem kontinuiranih edukacija unaprijedi veterinarsku struku i podigne nivo znanja u veterinarskim organizacijama koje žele unaprijediti svoje znanje i usluge, u cilju  podizanja nivoa zdravstvene zaštite životinja.

Time smo kao veterinarski servis na usluzi građanima koji u svojim domovima i dvorištima imaju kućne ljubimce. Značaj edukacija je putem misije ovog udruženja i skladu je zakonima iz oblasti veterinarstva koji su trenutno na snazi u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem izražavamo veliko zadovoljstvo što imamo priliku raditi na podizanju svijesti ljudi, unapređenju dobrobiti i zaštite životinja čime se postiže ogromni benefit za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Mi, veterinari iz cijele Bosne i Hercegovine udruženi u BHSAVA koja je punopravna članica evropske asocijacije FECAVA i svjetske organizacije WSAVA dijelimo naše vrijednosti sa svim kolegama veterinarima koji žele da se bave kućnim ljubimcima i želimo da u zajedničkim aktivnostima i ciljevima i dalje nastupamo zajedno i partnerski.

Treba napomenuti da je BHSAVA od 22.08.2018. godine supotpisnik deklaracije WSAVA-e u vezi smjernica sa dobrobit životinja i životne sredine.

Neki od  naših ključnih ciljeva su:

  1. Kontinuirana edukacija veterinara u stručno tehničkim oblastima i dobrobiti životinja,
  2. Edukacija veterinarskih tehničara (sestrinstvo) i jačanje timova veterinara i veterinarskih tehničara,
  3. Zaštita i liječenje životinja po principima dobre prakse,
  4. Podizanje svijesti ljudi iz oblasti dobrobiti životinja,
  5. Služenje zajednici i stručno rješavanje svih veterinarskih pitanja vezanih za male životinje.