POSJETA VETERINARSKOM FAKULTETU

POSJETA VETERINARSKOM FAKULTETU

Dana 05.12.2018. godine članovi predsjedništva BHSAVA-BHUVMŽ su bili u radnoj posjeti Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

U razgovoru sa dekanom predočeno je šta je udruženje radilo tokom godine te misija i vizija udruženja, a nakon toga izražena želja da se saradnja sa fakultetom podigne na što je moguće viši nivo. Udruženje smatra da je fakultet najvažnija institucija iz oblasti veterinarstva u Bosni i Hercegovini te da ova predložena saradnja koju je prof. dr. Nihad Fejzić prihvatio. Saradnja uključuje razmjenu iskustava i viši nivo saradnje na polju edukacije za članove udruženja. Također smo naglasili značaj udruženja koje je svojevrstan prozor u svijet radi sticanja novih prijateljstava, spoznaja a i saradnje sa drugim udurženjima koja se bave malom praksom.

Drugi dio posjete istog dana bio je  namijenjen za razgovor sa studentima Veterinarskog fakulteta kojima su predsjednik udruženja dr. Alen Salkić i dr. Slaven Grbić prezentirali misiju, aktivnosti i buduće planove udruženja. Studentima smo podvukli značaj članstva u ovoj organizaciji jer je udruženje važna karika za korespondenciju između WSAVA-e i  FECAVA-e i BHSAVA-BHUVMŽ.
Ovom prilikom se nadamo da će studenti razumjeti našu poruku za učlanjenje te koristiti benefite koje pruža kontinuirana edukacija u organizaciji ovog udruženja kao i posjeta drugim organizacijama, regionalnim, evropskim i svjetskim simpozijumima i kongresima.