POZIV ZA ČLANSTVO

POZIV ZA ČLANSTVO

Obavještavaju se svi zainteresirani veterinari i studenti veterinarske medicine koji žele da se učlane u udruženje da to mogu izvršiti uz prethodno podneseni zahtjev-pristupnicu za učlanjenje. Nakon odobrenog zahtjeva tj. pristupnice od strane predsjedništva novi članovi će dobiti upustvo o daljem postupku.

Ovom prilikom obavještavamo punopravne članove da mogu izvršiti uplatu članarine za 2019. godinu na sljedeći broj žiro računa: 1610000027990040 u visini od 120.00 KM. Za studente je visina članarine kao i sve ostale aktivnosti (seminari, workshopovi, simpoziji) koje će raditi udruženje u toku 2019. godine 50% niža od prethodno navedene.

Također naglašavamo da svi članovi BHSAVA-BHUVMŽ mogu koristiti povlastice prilikom odlaska na edukacije koje organiziraju sve članice WSAVA-e i FECAVA-e u toku 2019. godine, ali samo uz iskaznicu koju će BHSAVA-BHUVMŽ izdati svojim članovima.