Godišnji izvještaj: Za 2018. godinu

Godišnji  izvještaj: Za 2018. godinu

Lista  aktivnosti: BHSAVA je održala redovnu izvještajnu skupštinu, 7 sastanaka upravnog tijela i 2 sastanka o radu WSAVA-e i FECAVA-e. dr. Josip Krasni je proglašen počasnim članom. Novi predsjednik BHSAVA je dr. Alen Salkić, članovi upravnog tijela su: dr. Slaven Grbić, dr. Igor Jerković, dr. Dinko Boras, Dr. Ajdin Bašić i Dr. Boris Kukolj. Članovi udruženja su odmah obavještavani o svim aktivnostima WSAVA-e, ali nismo mogli posjetiti Svjetski kongres WSAVA-e  u Singapuru. Dana 22.08. 2018. godine potpisali smo deklaraciju WSAVA-e za veterinarske timove za dobrobit i životnu okolinu, o čemu smo vas i obavijestili. Imamo namjeru prisustvovati godišnjoj skupštini WSAVA-e i 44. Svjetskom  kongresu koji će se održati u Torontu, Kanada. Dana 05.12.2018. godine imali smo sastanak sa dekanom Veterinarskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Nihad Fejzić, u cilju unaprijeđenja saradnje,  nakon toga smo održali sastanak sa studentima Veterinarskog fakulteta u Sarajevu da budu pridružni članovi BHSAVA-e kako bi ih u narednom  periodu pripremili za aktivniji rad u udruženju. Međutim do kraja godine nismo dobili prijedlog studenata za učlanjenje u BHSAVA-u a ni predstavnika za člana predsjedništva.

Što se tiče problema jedinstvenog mikročipa za pse, mačke, pitome vretice i dr. nadamo se da će  2019. godine krenuti sa radom jedinstvena baza podataka na nivou Bosne i Hercegovine. BHSAVA kontinuirano vrši pritisak na vlasti i ukazuje na značaj identifikacije kućnih ljubimaca i egzotičnih životinja.  I dalje je prisutan problem upotrebe veterinarskih lijekova u Bosni i Hercegovini. Imamo problem kada na tržištu nije registriran odgovarajući veterinarski lijek. BHSAVA kontinuirano vrši pritisak na državne institucije da se ova oblast unaprijedi usvajanjem novih propisa za upotrebu lijekova u veterinarskoj praksi na nivou države Bosne i Hercegovine.

Još uvijek postoji problem prisutnosti pasa lutalica na ulicama Sarajeva, Banjaluke i drugih gradova u BiH, ali postoji značajno smanjene zahvaljujući naporima i podršci fondacije Dogs Trust-a BiH. Rješenje problema napuštenih životinja u Bosni i Hercegovini se bazira na kontroli smanjenja reproduktivne moći vlasničkih pasa i sankcionisanje neodgovornog vlasništva u saradnji veterinarskog servisa, udruženja i odgovarajućih državnih institucija u BiH (veterinarska inspekcija, ministarstvo,  policija i dr.).

Zaključak:

U 2017 godini izvršili smo reorganizaciju udruženja i nove planove rada. Prisustvovali smo  edukaciji na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu održanoj 13.10.2018. godine koja je bila u organizaciji WSAVA-e i Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, : „ Smjernice u veterinarskoj stomatologiji“, predavač dr. Ana Nemec. Molimo da u narednom periodu za Bosnu i Hercegovinu kontaktirate isključivo predsjednika BHSAVA  za dogovor  u vezi  kontinuirane edukcije.

U 2018. godini uspješno smo uradili tri workshopa sa međunarodnim učešćem  i to:

  1. “Primjena ultazvuka i EKG-a u dijagnostici bolesti srca kod pasa” Zenica, 30.06.2018. Predavači su bili: Prof  Mato  Marković (Cert member Collegium Cardiologicum Cer member IVUSS (International Veterinary Ultrasound  Society)  Veterinarski fakultet u Becu i Doc.dr. Muhamed Katica  Veterinrski fakultet u Sarajevu.
  2. „Dermatologija – Praktičn pristup“ Tuzla 27.10.2018., Predavač: dr. sci Natalija Milčić Matić Fakultet veterinarske medicne u Beogradu (Cert  member European Veterinary Dermatology Society) ;
  3. „ Radiološki dan“ Sarajevo 24.11.2018. Predavači: Emeritus  Joe P. Morgan DVM,VET MED DR; DACVREmerituss profesor  School of Veterinary medicine, University of California – Davis, California, i doc.dr Dženita Hadžijunuzović-Alagić sa katedre za veterinarsku  rendgenologiju i fizikalnu terapiju  Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

 

PREDSJEDNIK BHSAVA

Dr.sci Alen Salkić