JEDNODNEVNI SEMINAR: Edukacija iz veterinarske rendgenologije malih životinja

JEDNODNEVNI SEMINAR: Edukacija iz veterinarske rendgenologije malih životinja

Udruženje veterinara za male životinje BHUVMŽ – BHSAVA u saradnji s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizuje predavanja iz oblasti veterinarske rendgenologije za male životinje.

Predavači:

Joe.P. Morgan, DVM, Dipl.ACVR,MS, Professor Emeritus, University of California Davis (UC Davis), School of Veterinary Medicine, USA – najveći živeći autoritet u oblasti veterinarske rendgenologije, po kojem su nazvane Morganove linije u dijagnostici displazije kukova, održaće predavanja iz oblasti RTG dijagnostike patologije skeleta i kičme.

Dr.sc. Dženita Hadžijunuzović-Alagić, dipl.vet, mr.sc,  docentica na Katedri za veterinarsku rendgenologiju i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu -predavanje iz osnova RTG dijagnostike.

Termin: subota, 24. novembar2018. godine u 10:00 sati
Veterinarski fakultet Univeriteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

PROGRAM

 Detaljan program edukacije će biti naknadno objavljen.

Prijava se može izvršiti putem elektronske pošte: bhuvmz@gmail.com ili direktno popuniti obrazac ispod

U prijavi je neophodno dostaviti sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt e-mail
  3. Kontakt telefon
  4. Broj licence za kolege koji je posjeduju

 Podaci za upalatu kotizacije za Seminar – : Edukacija iz veterinarske rendgenologije malih životinja

Primalac: Bosansko-hercegovačko udruženje veterinara  male prakse

Svrha: Kotizacija  za ………………………..(ime i prezime)

Suma:

Članovi  BHUVMŽ – 50KM ( povlašćena cijena )

Ostali – 250KM ( ekonomska cijena )

Tekući račun udruženja: 161000002799004

 

Za članove BHUVMŽ-a važi povlašćena cijena kotizacije za ovaj i sve skupove koje organizuje Udruženje.

Članarina za udruženje, za kalendarsku 2018. godinu iznosi 70KM..

Molimo da prije uplate članarine, ako je moguće na email, OBAVEZNO dostavite popunjen formular ili podatke iz formulara sa podacima o članu.

Da bi stekli status člana Udruženja, oni koji to do sada nisu bili, OBAVEZNO, moraju dostaviti podatke koji su navedeni u Formularu za dostavu ličnih podataka o članu.

 

 Podaci za uplatu članarine za 2018. godinu

 Primalac: Bosansko-hercegovačko udruženje veterinara za male životinje

Svrha: Članarina za 2018. za …………………………(navesti ime i prezime veterinara)

Suma: 70KM

Tekući račun uduženja: 1610000027990040

 

Dodatne informacije

Boris Kukolj, sekretar udruženja – +38765905607

email: vukvet@gmail.com          

PRIJAVA NA SEMINAR