JEDNODNEVNI SEMINAR: Dermatologija-praktičan pristup dva

JEDNODNEVNI SEMINAR: Dermatologija-praktičan pristup dva

Poštovane koleginice i kolege,
BOSANSKOHERCEGOVAČKO UDRUŽENJE VETERINARA ZA MALE ŽIVOTINJE BHUVMŽ-BHSAVA
vas poziva na jednodnevni seminar sa temom : Dermatologija-praktičan pristup dva. Predavanja će održati dr sci. Natalija Milčić Matić sa Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda.

Subota, 29.juni 2019. godine
SAFIR DOO HOTEL PAVILJON
Aleja Alije Izetbegovića bb,Bihać

PROGRAM

1. Dermatološki pregled i dijagnostički testovi koji se rade u ambulanti;
2. Bakterijska oboljenja
3. Pristup pruritičnom pacijentu
4. Endokrina oboljenja kože
5. Endokrina oboljenja kože- prikaz slučajeva

Smještaj SAFIR HOTEL PAVILJON,Alije Izetbegovića bb,Bihać,tel/fax 0038737224194

Za sve učesnike je pisani materijal , sertifikat o učešću i kompletan ketering u toku cijelog dana
Svi koji žele da učestvuju na Seminaru MORAJU BITI PRIJAVLJENI NAJKASNIJE DO 15. JUNA.

Prijava se može izvršiti putem elektronske pošte: bhuvmz@gmail.com
U prijavi je neophodno dostaviti sljedeće podatke:
1. Ime i prezime
2. Kontakt e-mail
3. Kontakt telefon
4. Broj licence za kolege koji je posjeduju

Podaci za upalatu kotizacije za Seminar – : Dermatologija-praktičan pristup dva
Primalac: Bosansko-hercegovačko udruženje veterinara male prakse
Svrha: Kotizacija za ………………………..(ime i prezime)
Suma:
Članovi BHUVMŽ – 100KM ( povlašćena cijena )
Studenti – 50KM ( povlašćena cijena )
Ostali – 250KM ( ekonomska cijena )
Tekući račun uduženja: 1610000027990040

Rok za uplatu je 15. juni 2019. godine.
Za članove BHUVMŽ-a važi povlašćena cijena kotizacije za ovaj i sve skupove koje organizuje Udruženje.
Članarina za udruženje, za kalendarsku 2019. godinu iznosi 120KM..

Molimo da prije uplate članarine, ako je moguće na email, OBAVEZNO dostavite popunjen formular ili
podatke iz formulara sa podacima o članu.
Da bi stekli status člana Udruženja, oni koji to do sada nisu bili, OBAVEZNO, moraju dostaviti podatke koji su
navedeni u Formularu za dostavu ličnih podataka o članu.
Učlanjavanje na dan skupa nije moguće i svi koji žele da učestvuju u statusu člana moraju da uplate
članarinu najkasnije do 15. juni 2019.

Podaci za uplatu članarine za 2019. godinu
Primalac: Bosansko-hercegovačko udruženje veterinara za male životinje
Svrha: Članarina za 2019. za …………………………(navesti ime i prezime veterinara)
Suma: 120KM
Tekući račun uduženja: 1610000027990040

Dodatne informacije
Boris Kukolj, sekretar udruženja – +38765905607
email: vukvet@gmail.com

 

BHUVMŽ/BHSAVA