DOBROBIT ŽIVOTINJA – AKTUELNO U KLINIČKOJ VETERINARSKOJ PRAKSI MALIH ŽIVOTINJA

DOBROBIT ŽIVOTINJA - AKTUELNO U KLINIČKOJ VETERINARSKOJ PRAKSI MALIH ŽIVOTINJA

U Sarajevu, 17.09.2019. godine održan je 7. Workshop sa međunarodnim učešćem u hotelu Hollywood, na adresi Dr. Mustafe Pintola 23 na Ilidža u Sarajevu. Na workshopu su prisutni mogli slušati slijedeći:

PROGRAM

1. Animal Welfare/Dobrobit Životinja

– A Veterinary Perspectiv/Veterinarska Perspektiva- Roisin Bolger MVB MRCVS GPCert(SAM)

– The importance of Veterinary Nurses/ Važnost veterinarskih tehničara-Nicola Quartly

2. Small Animal Clinical Practice Actualities/Aktuelno u kliničkoj veterinarskoj praksi malih životinja

– Fluid use in surgical patients/Primjena fluida u hirurških pacijenata-Doc.dr Alan Maksimović

– Preoperative evaluation of the patient/Preoperativna evaluacija pacijenta-Doc.dr Alan Maksimović

– Vectorial transmissible diseases/Vektorski prenosive bolesti-Ljubomir Čurćin DVM

 

 

 

 

 

Ulčesnici su mogli uživati u izvanrednim najnovijim saopštenjima sažetih u navedenim temama i družiti se uz kafu na pauzama. Teme su bile vrlo interesantne i iznimno važne za veterinarsku kliničku praksu. Ovim putem se zahvaljujemo našem generalnom sponzoru, ARNIKI-VETERINI iz Sarajeva sa dr. Laris Habibija. Zahvaljujemo se fondaciji „DOGS TRUST BiH“ koji su našli načina da podrže ovu našu CE. Učesnici workshopa su na kraju iskazali zadovoljstvo jer sa sobom nose teoretska i praktična znanja koja mogu odmah evaluirati u vlastitim veterinarskim ambulantama i klinikama u kojima rade.

I na kraju, može se reći da je BHSAVA i ovaj put na čelu sa boardom ostvarila još jedan u nizu CE, te nastavljamo dalje ka novim spoznajama i saznanjima koje veterinarskoj struci mogu biti od koristi u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Srdačan pozdrav iz Sarajeva
BHSAVA